KONTAKT

Pensjonat AMBER

ul. Bursztynowa 3 | 82-107 Jantar

kom. 601 77 93 99
tel. (55) 245 08 41 (tylko w okresie lipiec-sierpien)
tel./faks (91)418 31 44 (poza lipcem i sierpniem)
E- mail: jpastewski@pro.onet.pl
NIP: 856-102-55-91 

Dane bankowe:
CKUIP EWA PASTEWSKA
Bank: Bank PEKAO S.A. O/Goleniów
Konto: 16124038391111001042969036